IL GIORNALE DEL TIFOSO 


Le Zirudelle (il campionato raccontato in prosa dialettale)

STAGIONE 2000/2001

L'ALBUM DELLE ZIRUDELLE - STAGIONE 2000/2001

Rubrica a cura di Roberto Zerbini e Sergio Vecchietti

 

Zirudelle "da collezione"

ROMA - BOLOGNA   2 - 0   (01/10/00)

L'ha avò inèzzi al campionét

ca iè ormai finè l'estét

e al Bulaggna al l'ha spiané

con la pega cl'ha ciapé

da una Romma un po imbastè

che al prèmm temp l'ha un po padè.

E se Cruz al foss ste bon

ed sfruter cal dòu ucasiòn...!

 

BOLOGNA - MILAN   2 - 1   (15/10/00)

Al grén Milan e ai su tifus

che, un brislèn, ien presuntu'us,

con cal gol d'l'ultum second

ai srà pérs cai casca al mond.

Mo in dla Bibbia a gn'è bsa scrètt

c'perdan sempar i puvrètt,

e ogni tént i proletéri

i scunfèzzn' i miliardéri,

e i rimpèssn'al paniròn

énc al Milan ed Berluscòn!

 

NAPOLI - BOLOGNA  1 - 5   (22/10/00)

Contr'a un Napoli imbranè

al Bulàggna l'ha sunè

una "Quénta Sinfonì"

con Signori e cumpagnì,

con l'aiut, quast l'è da dir

ed cla bistia dal purtir,

che, con impàgn e con custénza

l'ha fat piò che Carlo in Frénza

e dop tòtt i dan cla dè

al Bulàggna...al l'ha cumprè !

 

BOLOGNA - REGGINA   2 - 0   (01/11/00)

La Reggina, l'an pasé,

par dou volt la s'ha suné,

mo avén bela digerè

cal magon c'avévan lè.

E un Bulaggna sénza freno

che, pr'ades, al va cme un treno

di regal li n'ha fat dù

on d'Binotto e on ed "Lulù" !

 

LAZIO  -  BOLOGNA   2 - 0     04/11/00

Con la Romma e con la Lazio

gnént da fer, "si paga il dazio"

e énc la Lazio, con dou nus,

la s'ha propi tolt la lus.

Quant andén in dla Capitel

la và spass a finir mel...

vést che brisa tant luntén

a iè al Pepa in Vatichén

cal sia al ches d'penser da bòn

d'feras der una benziòn?

 

BOLOGNA  -  FIORENTINA   1 - 1     12/11/00

Par merit, o par coulpa ed cl’umarén,

cal còrr aventi e indrì con al stuflarén

la Fiorentina l’ha purtè a cà un pont

però al Bulàggna in tournan brisa i cont

parchè sl’ha vest un fal a so favour

e l’ha dezis ed psair der al rigour,

l’avrév bisogn di ucel, quast l’è sicur,

sal n’ha vest gnent, né bot e né rigur;

ai n’era almenc un etar, forse dù

e i sren ste trì puntlen pri Rossoblu!

 

BOLOGNA - PARMA  2 - 1   (19/11/00)

Contr'al Pérma, cl'è un squadròn

al Bulàggna al dis dabòn

e, in omag a la cusina

che in Emélia l'è regina

l'ha studiè totta la stména

par magner la "Parmigéna"

méntar lour, chi èn di campiòn,

par stavòlta...soul magòn.

E a s'fa festa, par l'evént

fénd un bòss con al spumént,

e ai Parmsén. chi èn avanze d'drì

un bichir d'aqua ed Vichy! (Pron. diallettale: Visì)

 

PERUGIA - BOLOGNA  1 - 3   (26/11/00)

Al Bulàggna ed Guidulén

baldanzòus come un alpén,

al Perugia ed cl'umarel

cal ten sémpar  al capel

a gli ha dè trì scupazzòn

e subànden soltant òn.

E, pr'ades chi ragazù

còn la maia Rossoblù

ièn drì a scrivar la so stòria

là, so pr'aria, in graduatòria !

 

BOLOGNA - VICENZA  1 -1   (04/12/00)

Còn al Vicénza, al "zardinir"

l'ha fat gol con un grén bel tir

però, dop a un mumintén

ièn parzé énc i Vicentén

còn un grén gol cl'è ste un spetàqual

a s'prev dir quesi un miràcual.

Se al Vicénza l'ha un "Patròn"

cal fa al tìfo con passiòn

còn al so aiut, pr'i Vicentén

ai fa l'ov énc i cunén !

 

BARI - BOLOGNA  2 - 0   (10/12/00)

Contr'al Bari, chi en puvrètt

an s'perd brisa, mè ai scumètt!

Mo un Bulàggna un po strumné

dai Baris a gli ha ciapé.

A iè ande quel a l'arversa

e énc par qual a l'avén persa;

sl'era un gol qual contr'al pel

forse ai pséva cambier quel.

Dù a zer e tòtt cuntént...

Soul qui d'Bari.... nuetar gnént !

 

BOLOGNA - ATALANTA  0 - 1   (17/12/00)

Spàss, incontr'a l'Atalénta

al Bulàggna un po al s'alénta.

Parchè al zuga, al prella, al volta

sanza méttral déntr'in porta

e acsè i prodi Atalantén

rinomè pr'i su "Zuvnén"

a Bulàggna i s'én scunfètt

còn un bel gol fat da tri "Vcètt"

che st'fe i cont, a chi trì lè

ién zént an, o don tra lè !

 

UDINESE - BOLOGNA  3 - 1    (23/12/00)

Pr'al Bulàggna, què ultmamént,

gnent da dir, l'è un brott mumént.

I Udinis i s'én fat nigar

e aiè poc da ster aligar.

Al Doumélla l'è pasè

còn un parazz e trai sunè...

mo a n'finèss bsa al mond incu

sò la testa, Rossoblu !

 

BOLOGNA - BRESCIA  1 - 0   (07/01/01)

Un Bulàggna piotost bròtt

cal s'ha fat avanzer mòtt

dnénz a un Brescia un bel po arpzè

cal s'ha de una spulvrazè

e a fer gol l'è ande acsè avsén

ca s'tarmeva al quaiarén.

Mo al purtir, un zért "Gianluca",

che dal volt al fà al "San Luca"

e al s'invénta qualc miracual

che da vàddar l'è un spetacual.

E a la fén, tirénd zò i cont,

avén fat ènc i trì pont !

 

JUVENTUS - BOLOGNA  1 - 0    (14/01/01)

Quant'avén zughè a Turén

avén pers dai Juventén

còn cal gol ed Treseghè (Trezeguet)

cl'è on c'li péccia un don tra lè.

E a la fèn al "Zardinir"

cl'avrev da esr'un "Canunir"

l'ha calzè in curva un rigòur

còn un tiraz da fer urròur. (in d'la ghegna a un spettatour...)

(Sl'avéss fat piò pulidén

avren purte a cà un puntlén...)

 

BOLOGNA - VERONA  1 -0   (20/01/01)

Come un mégh dentr'al capél

cal fenomen d'Locatél

al n'ha bsa cavè un cunén

mo un grén gol in dl'angulén

e al Veron'na e ai su tifus

a i'avén smurze la lus.

Dnénz al tir ed Locatél

gnent da dir, e zò al capél...

Cal gol lè, sal le féva òn

ed qui c'zuga in zert squadròn

ai giurnel ai srev gnò in mént

cla srev giosta féral Sént!

( in alternativa alle ultime due strofe:

O Del Piero, Totti o Zidàn

a s'in srev dscours par un àn !)

 

LECCE - BOLOGNA  0 -0   (27/01/01)

Contr'a un Lecce un po acsè acsè

un Bulàggna un don tra lè

l'ha purté a cà un zer a zer

piò che giost, a ésar sinzer.

Enc parchè inciòn pol negher

ca s'manchéss trì titoler...

Wome, Signori e Locatél

s'i'eran...l'era un étar quél!

 

BOLOGNA - INTER  0 - 3   (04/02/01)

Contr'a l'Inter ed Tardel

l'è ande propi a finir mel...

Chi s'penseva, a ésar sinzer

cla finèss con un trì a zer?

Un po' l'arbitro, mez guerz

che - con i uc un po' d'sbalerz

al n'ha bsa vést un rigour

ca i srev ste a nostar favour

e un Bulàggna, st'guerd in fén

cl'ha fat ènc qualc regalén.

 

BOLOGNA - ROMA  1 - 2   (11/02/01)

Quénd t'incontar zerti squédar

fazilment a s'pega al védar.

Qui dla Ròmma? Zert, ièn bòn

mo ièn ste énc un po... busòn:

dis minut, e pò par lour,

on a zer con un rigour

dop apànna un mumintèn

a iè ste un fal birichèn

vest da l'arbitro, e i Bulgnis

ièn avanzè sobit in dis.

Enc zughénd da per a per

al srev ste dur énc parzer,

mo in òn d'ménc, contr'a lour lè

al sperénz agl'ièn finè...

 

MILAN - BOLOGNA  3 -3    (17/02/01)

Contr'al Milan ed Zaccheròn

avén fat un figuròn

mo però a sén turne indrì

còn un parazz : un trì a trì.

Un po d'coulpa i l'én i Bulgnis

pr'al terz gol di Milanis

mo a penser a un arbitrag

in udour ed brigantag

dop avair strameritè

a psén dir chi sl'én gratè !

 

BOLOGNA - NAPOLI  2 - 1   (25/02/01)

Forsi un po' i Partenopei

i sperevan cl'andèss mei.

Dop che Edmundo : un gol e un pél

al s'avéva fat ster mél

lour i avev'un grén smanazz

par purter a cà un parazz.

Però in févan brisa i cont

con Signori che - a un zert pont

l'ha mustrè, énc sl'è un po "anzién"

cl'è un po mei che un Brasilién

e di gol li n'ha fat dù

par fer venzr'i Rossoblu !

 

REGGINA - BOLOGNA  2 - 1   (03/03/01)

A s'asptevan andénd a Ràzz,

come ménum un paràzz,

mo al Bulàggna l'è speziél

par guarir qui chi èn mess mél.

Un qualc sbali, un bel po' ed sfiga

e ai Bulgnis un poc al pziga

ca i sia andè tot (incosa) a l'arversa

acsè, in fond...a l'avén persa.

 

BOLOGNA - LAZIO  2 - 0   (11/03/01)

Zoff e tòtt i su Laziél

ai scumètt chi én avanze mél.

Dentr'ed lour ieran sicur

ed suneras cmé un tambur.

Mo a Bulàggna ién truvè

una squedra inscalmanè

e un Signori sopraffén

da arcurdersi pr'un pzulén.

Ién ciapè un scarabatlot

chi sl'insogn'enc a la not

e sa gn'era un grén purtir...

al srev ste un brott lavurir !

 

FIORENTINA - BOLOGNA  1 - 1   (18/03/01)

A zugher con i Fiurintèn

avén purte a cà un puntlèn

al vol dir che inciòn ha vént

però a s'pol ésar cuntént.

Forsi a s'pseva sperér d'piò

còn al prèmm temp c'aven fat nò

però lour, al second témp

ien dvintè padron dal chémp

e a la fén l'è giosta acsè:

un pont pr'on e bona lè !

 

PARMA - BOLOGNA  0 - 0   (01/04/01)

I Parmsén, in gran sverzura

d'Ulivieri i fan la cura

e a zugher contr'al Bulàggna

i cardevn'ed fer dla làggna

méntr'invézi, prella e mànna

soul un pont, e apànna apànna;

e l'è a nuétar cal s'và strécc

parchè quesi ai févan sécc.

E Pagliuca, al purtiròn,

i l'en tolt par un carpiòn,

sè, parchè i nustar "Cusèn"

ien tiré énc di "bigatèn" .

 

(eventuale sostituzione ultima strofa:

E Pagliuca, poc ai ménca

chi al tulèssan pr'una ténca...)

 

BOLOGNA - PERUGIA  3 - 2   (08/04/01)

Un Perugia a l'arrembag'

al s'ha fat perdr'al curag'

e a pensévan: què a stan frésc

sa i fa gol énc i "Tedésc".

Mo un Bulàggna piò cunvent

l'ha zughè, l'ha sgnè e l'ha vent.

Dop avair rischie' ed "murir"

avén fat un bel suspir

e acsè a Cosmi, al Perugén

a i'avén spent zò al caplén !

 

VICENZA - BOLOGNA  4 - 2   (14/04/01)

L'era bròtt e a s'prev dir trést

al Bulàggna c'avèn vést

e, manchend tri titolér,

al ruzléva un bel po' dspér

e acsè i Venet, sanza pora

con poc sforz i s'én fat fora.

Quatr'a dù: na bela pega,

quesi cme picér a on c'chega.

Mo, a vlair dir la veritè

dù ed chi gol ien ste ciapè

énc par coulpa ed cl'umarén

c'sòppia dentr'al stuflarén...

 

BOLOGNA - BARI  4 - 2   (22/04/01)

Enc se al Bari ormai l'ha i pì

déntr'al fos dla serie B

l'è da dir che lour, puvrén,

i avevn'ènc qualc sburziglén

e, zughènd cme di adané

qualc pensir i sl'én creé.

Mo al Bulaggna al va a tòtt gas

sal pol mettr'in tévla l'as;

l'è Signori l'as d'bastòn

e sl'è in fourma, an n'è pr'inciòn !

 

ATALANTA - BOLOGNA  2 -2    (29/04/01)

A zugher còn i Bergamasc

a mumenti a fevn'un fiasc.

Lour i andevn'a piò non pos,

nò a s'sèn quesi caghé ados

(I curévan cme adanè

e nò a ieran un po imbalzè)

mo un Signori in gren smanàzz

al s'ha regalè al paràzz

con dù gol: on d'pà e on d'testa

e al Bulàggna l'ha fat festa;

parchè Beppe, sal  và acsè

a gli péccia un don tra lè !

 

BOLOGNA - UDINESE  1 - 1   (06/05/01)

Der la péga a l'Udinàisa

la s'è rivele un'impràisa;

lour, appànna chi èn parzé

i s'èn tott incadnazé,

nuétr'avèn sbagliè qualc tir

qualc parè dal so purtir

e acsè i Rossoblu, a la fen

i én tolt sò soul un puntlen.

Mo però cmi sren ste bì

sa i'avéssan fat tòtt trì !

 

BRESCIA - BOLOGNA   0 - 0   (12/05/01)

Al l'ha dètt enc Guidulén

chelum, chelum, cme un pritén,

che, con Baggio e cumpagnì

se un puntlen aven purte vì

forse l'è un risultet giòst

però nò aven avò poc gòst...

parchè a sen abastenza in élt

mo avair vent...l'era un bel sélt !

 

BOLOGNA - JUVENTUS  1 - 4    (20/05/01)

La Juventus, al savévan,

cl'era miòura, mo a pensévan

ca s'psèss perdar da lour lè

però brisa in cal mod què:

gol d'Signori, e ièn parzé

po etar tri ai n'avén ciapé.

Par furtuna cl'è finè

la partida, sennò què

la finéva, è presto detto,

cme la dsfata ed Caporetto!

 

VERONA - BOLOGNA  5 - 4    (27/05/01)

A iè al détt che què a Veron’na

o cal piov opur cal tròn’na.

Aqua e tròn? L’è ste timpésta

chi zenq gol c’s’én fat la fésta.

Etar che al Bulàggna in “COPPA”

ien ste bot zò par la còppa!

Duv el finè al “Bologna è uno squadrone?”

Incù, l’era l’Armata Brancaleone!

 

BOLOGNA - LECCE  2 -2   (10/06/01)

Al Bulàggna, què ultmamént

l'è ste poc soddisfacént.

Contr'al Lecce - che - puvrètt

ién ormai di derelètt

a ié ste da tribuler

par riuscir soul a parzer.

Stra i rigur contr'e a favour

l'ultum i l'èn tire lour

e sal n'era un tir sbaglié

che Pagliuca al l'ha ciapé

la partida l'era persa

e, in trai Dmang, l'era la terza !

 

INTER - BOLOGNA  2 -1    (17/06/01)

Enc l'annéda l'è finè

còn un period acsè-csè.

Un Bulàggna un bel po' dsper

sanza si o set titoler

l'ha finè stra una grén nòia

e, a s'prev dir, con poca vòia;

al pareva ed vadr'al Derby

dal Curtgela contr'al Mnerbi,

mo qui dl ' Inter, chi én po vént,

ieran miur e piò cunvént.

L'è un po d'témp cla và a l'arversa

e acsè énc l'ultma a l'avén persa

mei che ormai la sia finè,

a stetr'an e bona lè !

 

FINE STAGIONE 2000/2001